DOMENI

Želite da vaše ime bude prepoznatljivo na internetu – zakupite svoj domen!

REGISTRUJTE DOMEN

Šta je domen (Domain Name)?

Domensko ime, ili samo domen, je ime koje Vi ili Vaša kompanija birate sa ciljem prepoznatljivosti na internetu. To je najvažniji dio Vašeg internet identiteta.
Ovo ime, kada ga registrujete jedinstveno je na svjetskom nivou i niko drugi ne može da ga koristi.

Koji tip domena odabrati?

Domeni se razlikuju po svojoj ekstenziji, koja predstavlja njihov identifikacioni kod. Tri najpopularnija tipa Top Level Domena (TLDs), koji su nezavisni od države u kojoj se nalazite, su:

.com: Skraćeno za .commercial. .com domeni su najpopularniji tip domena, koji su dostupni i pojedincima i organizacijama.
.net: Skraćeno za .network, prvenstveno namijenjeni "tehničkim" site-ovima. Međutim, dostupni su bilo kome ko želi ovakvu ekstenziju svog "Internet imena".
.org: Skraćeno za .organization. Prvenstveno namijenjeni neprofitabilnim organizacijama, ali i drugima koje žele da imaju takvo ime.

Alternativna domen imena
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organizacija odgovorna za administraciju Top Level domena širom svijeta, odobrila je i upotrebu raznih drugih ekstenzija za domene: .areo .biz .info .museum .name .pro .tv .cc ...

Više informacija možete pronaći na zvaničnom site-u ICANN organizacije: http://www.icann.org/tlds/

REGISTRACIJA DOMENA

Ispunite zahtjev za registraciju domena i pošaljite na fax. +387 51 335 508 ili email: webmaster@lanaco.com

Izražene cjene su bez uračunatog PDV-a.

Napomene:

  • Obračunski period za usluge je godinu dana
  • Korisnik plaća uslugu po ispostavljenom predračunu ili fakturi za obračunski period
  • U slučaju raskida Ugovora Korisnik je dužan platiti ugovorenu naknadu na dan ugovorenog raskida
  • Plaćanje se vrši prema članu 7. Opštih uslova poslovanja

Country Level Domeni

.ba domen
Zahtjev za registrovanje .BA domena možete preuzeti ovdje.
Registracija .BA domena za pravna lica iznosi za prvu godinu dana 60 KM. Svaka sljedeća godina je 30 KM (sa PDV-om).

.co.ba domen
Firma Sayber d.o.o. je zakonski vlasnik i administrator domena "co.ba". Moguće je izvršiti registraciju ovog domena preko Lanaco-a, a cijena registracije .co.ba domena iznosi 30 KM godišnje.

Kakve su restrikcije kod biranja imena domena?

Domen može imati maksimalno 67 karaktera uključujući ekstenziju (.com, .net, .org, .info i .biz). Ime može sadržavati brojeve (0-9), slova (a-z) i crtice (-). Ime ne može započeti ili završiti sa crticom (-), te ne može sadržavati sljedeće znakove (! @#$%&? ~: _).